Regal, Xavier Iglesias

Títol: Regal per a piano
Autor: Xavier Iglesias Carré
ISMN: 979-0-9018858-4-4
Editorial: Musical Training Publicacions

P.V.P.: 5,90 € IVA inclòs (digital) Comprar
P.V.P.: 9,90 € IVA inclòs (paper)
Pots comprar els nostres llibres en paper: 
1. Per pagament amb PayPal i targeta (enviament gratuït)
2. Per tranferència bancària. Escriu-nos i et direm com
3. A les botigues de músicaRessenya:
“Regal” és un conjunt de tres obres independents per a piano, molt breus i d’estils dife- rents, dedicat a la pianista Rose-Marie Cabestany amb motiu del seu 69è aniversari. 
“Sabatilla”, la primera obra, és un homenatge a Domenico Scarlatti, amb harmonies simples però jugant amb el legato i l’staccato. 
“Cançó de Bressol”, la segona, és una obra romàtica que té un esperit molt tranquil i molt agradable a l’oïda, per acompanyar el son d’un nadó. 
“Divertiment”, la tercera i l’última, és una invenció atonal a dues veus, composta mitjançant la tècnica de l’escala de tons, amb un esperit animat i divertit. 
---
“Regal” es un conjunto de tres obras independientes para piano, muy breves y de estilos diferentes, dedicado a la pianista Rose-Marie Cabestany en su 69o aniversario. 
“Sabatilla”, la primera obra, és un homenaje a Domenico Scarlatti, con armonías simples pero jugando con el “legato” i el “staccato”. 
“Cançó de Bressol”, la segunda, es una obra romántica que tiene un espíritu muy tranquilo y muy agradable para el oído, para acompañar el sueño de un bebé. 

“Divertiment”, la tercera y última, es una invención atonal a dos voces, compuesta mediante la técnica de escala de tonos, con un espíritu animado y divertido. 


Característiques tècniques
Mides: 29,7 x 21 cm, horizontal
Enquadernació: Revista grapada
Nombre de pàgines: 12
Editor: Musical training Publicacions
Disseny i maquetació: Marcel Frigola

Fantasia sobre el judici final, Xavier Iglesias

Títol: Fantasia sobre el judici final
Autor: Xavier Iglesias Carré
ISMN: 979-0-9018858-6-8
Editorial: Musical Training Publicacions

P.V.P.: 5,90 € IVA inclòs (digital) comprar
P.V.P.: 9,90 € IVA inclòs (paper)
Pots comprar els nostres llibres en paper: 
1. Per pagament amb PayPal i targeta (Enviament gratuït)
2. Per tranferència bancàriaEscriu-nos i et direm com
3. A les botigues de músicaRessenya
“Fantasia sobre el Judici Final” és una obra escrita per a piano influïda pels grans romàntics del segle XIX com Brahms o Liszt. La inspiració de l’obra es va produir davant del fresc de la Capella Sixtina de l’artista de Miquel Àngel.
La fantasia re ecteix els moviments bruscos de Jesús, una marxa fúnebre per l’infern i el riu de la mort, amb molts cromatismes i un coral tonalment molt simple, sense dis- sonàncies per als sants i el cel. 
---
“Fantasia sobre el Judici Final” es un obra escrita para piano in uida por los grandes románticos del siglo XIX como Brahms o Liszt. La inspiración de la obra se produjo bajo el fresco de la Capilla Sixtina del artista Miguel Ángel.
La fantasía re eja los movimientos bruscos de Jesús, una marcha fúnebre por el in erno y el río de la muerte, con muchos cromatismos y un coral tonalmente muy simple, sin disonancias, para los santos y el cielo. Característiques tècniques
Mides: 29,7 x 21 cm, horizontal
Enquadernació: Revista grapada
Nombre de pàgines: 12
Editor: Musical Training Publicacions
Disseny i maquetació: Marcel Frigola

Rondalla del mercat, Xavier Iglesias


Títol: Rondalla del mercat per a Cor mitx i piano
Autor: Xavier Iglesias Carré
ISMN: 979-0-9018858-5-1
Editorial: Musical Training Publicacions

P.V.P.: 5,90 € IVA inclòs (digital) Comprar
P.V.P.: 9,90 € IVA inclòs (paper) Pots comprar els nostres llibres en paper: 
1. Per pagament amb PayPal i targeta (enviament gratuit)
2. Per tranferència bancàriaEscriu-nos i et direm com
3. A les botigues de músicaRessenya:
Aquesta obra està composta per a cor mixt i piano. El text està escrit pel mateix composi- tor a partir de situacions quotidianes i peculiars del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Està ideada perquè sigui un himne del mercat de Sant Antoni de Barcelona. 

La “Rondalla del Mercat” té una forma Rondo “A-B-A-C-A” i té in uències bachianes en el cor i chopinianes a l’acompanyament del piano. En alguns moments, els enllaços harmònics són atrevits i això fa que atregui l’oient. 

Al bell mig de Sant Antoni emergeix el gran mercat que gaudeix de molta vida tots els dies de l’any. 

Heus aquí, aquella dona amb carro mig buit davant seu la dependenta oferint-li el que ven: 

Rondalla del Mercat 

Peres, pomes, pinya i raïm, plàtans, síndries
“reina” que vols? 

Els diumenges al migdia,
la mainada va al mercat
a bescanviar cartes i cromos de les seves col·leccions. 

---

Esta obra está compuesta para coro mixto y piano. El texto está escrito por el mismo compositor a partir de situaciones cotidianas y peculiares del Mercado de Sant Antoni de Barcelona. Está ideada para ser un himno del mercado de Sant Antoni de Barcelona 

“Rondalla del Mercat” tiene un forma Rondo “A-B-A-C-A” y tiene in uencias bachianas en el coro y chopinianas en el acompañamiento del piano. En algunos momentos, los enlaces armónicos son atrevidos y eso hace que atraiga al oyente. 

En el medio de Sant Antoni emerge el gran mercado que uye de mucha vida todos los días del año. 

Ahí viene esa mujer
con el carro medio vacío delante suyo la dependienta ofreciéndole lo que vende: 

Peras, manzanas, piña y uvas, plátanos, sandías,
“reina” ¿qué quieres? 

Los domingos al mediodía, los niños van al mercado
a cambiar cartas y cromos de sus colecciones. Característiques tècniques
Mides: 29,7 x 21 cm, horizontal
Enquadernació: Revista grapada
Nombre de pàgines: 10
Editor: Musical Training Publicacions
Disseny i maquetació: Marcel Frigola


Imeon waltz, Xavier Iglesias


Títol: Imeon waltz per a violí i piano
Autor: Xavier Iglesias Carré
ISMN: 979-0-9018858-3-7
Editorial: Musical Training Publicacions

P.V.P.: 5,90 € IVA inclòs (digital). Comprar
P.V.P.: 9,90 € IVA inclòs (paper)
Pots comprar els nostres llibres en paper: 
1. Per pagament amb PayPal i targeta (Enviament gratuït)
2. Per tranferència bancària. Escriu-nos i et direm com
3. A les botigues de música

Ressenya:

Imeon Waltz” és una obra dedicada a la Noemí, el nom de la qual, llegit de dreta a esquerra dóna nom a l’obra. El temperament de l’obra brolla del caràcter de la Noemí: viu, apassionat, nostàlgic, dubitatiu i amb gran entusiasme. El vals té in uències del compositor rus Txaikovski. És una peça ideal per oferir com a “bis” en concerts de duo per a violí i piano.
Aquesta obra va ser la guardonada del Premi de Composició “Conservatori de Girona” 2014.
-----
“Imeon Waltz” es una obra dedicada a Noemí, el nombre de la cual, leído de derecha a izquierda da nombre a la obra. El temperamento de la obra surge del carácter de Noemí: vivo, apasionado, nostálgico, dubitativo y con gran entusiasmo. El vals tiene in uencias del compositor ruso Tchaikovsky. Es una pieza ideal para ofrecer como “bis” en concier- tos de dúo de violín y piano.

Esta obra fue galardonada con el Premio de Composición “Conservatori de Girona” 2014. 


Característiques tècniques
Mides: 29,7 x 21 cm, horizontal
Enquadernació: Revista grapada
Nombre de pàgines: 12
Editor: Musical Training Publicacions
Disseny i maquetació: Marcel Frigola

Música menuda 3, Cèlia González


Títol: Música menuda 3
Autora: Cèlia González
ISMN: 979-0-9018858-2-0
Editorial: Musical Training Publicacions

P.V.P.: 9,90 € IVA inclòs (digital). Comprar
P.V.P.: 14,90 € IVA inclòs (paper)
Pots comprar els nostres llibres: 
1. Per pagament amb PayPal i targeta (enviament gratuït)
2. Per tranferència bancària. Escriu-nos i et direm com
3. A les botigues de música

Presentació
Música menuda 3 forma part d’una col·leció de llibres destinats a la iniciació musical dels més menuts. En aquest llibre l’educador trobarà tot el necessari per a impartir les classes de sensibilització musical durant tot un curs escolar.

Els llibres estan organitzats en 5 unitats didàctiques: 
 • Primer trimestre: 2 unitats
 • Segon trimestre: 2 unitats 
 • Tercer trimestre: 1 unitat 

Cada unitat didàctica consta d’entre 6 i 8 fitxes d’activitat amb una triple orientació: 
 • Servir de suport a l’activitat de l’alumne a la classe. 
 • Donar a l’educador totes les pautes necessàries per a treballar les activitats a classe
 • Facilitar a les famílies informació del que es fa a l’aula i poder d’aquesta manera, recordar a casa el que el nen ja ha treballat a l’aula. 

A cada unitat trobareu fitxes per a treballar la consciència corporal, la cançó, el moviment, el ritme, la dansa, l’audició, l’expressió corporal i el llenguatge musical. 
A la banda de davant de la fitxa teniu el material destinat a l’alumne, amb il·lustracions que els alumnes poden acolorir i amb les partitures que complementen l’activitat.
A la banda de darrere de la fitxa teniu el material destinat a l’educador i a les famílies, amb indicacions per a realitzar l’activitat i els objectius a assolir. També s’indiquen els recursos materials i els àudios que acompanyen l’activitat.

Hem optat per no incloure un CD amb els àudios, però si que us facilitem dues playlist on podeu usar-los de manera gratuita:
Playlist Spotify: Música menuda
Playlist Soundcloud: Música menuda 

També podeu trobar més recursos al nostre blog de pedagogia musical:

La programació de continguts i activitats són el resultat de la nostra experiència amb nens de 0 a 8 anys i del treball conjunt del nostre equip de professors. 


Característiques tècniques
Mides: 29,7 x 21 cm, horizontal
Enquadernació: Revista grapada
Nombre de pàgines: 64
Editor: Musical Training Publicacions
Il·lustradora: Cèlia González
Disseny i maquetació: Marcel Frigola

Música menuda 2, Cèlia González

Títol: Música menuda 2
Autora: Cèlia González
ISMN: 979-0-9018858-1-3
Editorial: Musical Training Publicacions

P.V.P.: 9,90 € IVA inclòs (digital). Comprar
P.V.P.: 14,90 € IVA inclòs (paper)
Pots comprar els nostres llibres: 
1. Per pagament amb PayPal i targeta (enviament gratuït)
2. Per tranferència bancària. Escriu-nos i et direm com
3. A les botigues de música

Per veure pdf de mostra clica aquí

Presentació
Música menuda 2 forma part d’una col·leció de llibres destinats a la iniciació musical dels més menuts. En aquest llibre l’educador trobarà tot el necessari per a impartir les classes de sensibilització musical durant tot un curs escolar.

Els llibres estan organitzats en 5 unitats didàctiques: 
 • Primer trimestre: 2 unitats
 • Segon trimestre: 2 unitats 
 • Tercer trimestre: 1 unitat 

Cada unitat didàctica consta d’entre 6 i 8 fitxes d’activitat amb una triple orientació: 
 • Servir de suport a l’activitat de l’alumne a la classe. 
 • Donar a l’educador totes les pautes necessàries per a treballar les activitats a classe
 • Facilitar a les famílies informació del que es fa a l’aula i poder d’aquesta manera, recordar a casa el que el nen ja ha treballat a l’aula. 

A cada unitat trobareu fitxes per a treballar la consciència corporal, la cançó, el moviment, el ritme, la dansa, l’audició, l’expressió corporal i el llenguatge musical. 
A la banda de davant de la fitxa teniu el material destinat a l’alumne, amb il·lustracions que els alumnes poden acolorir i amb les partitures que complementen l’activitat.
A la banda de darrere de la fitxa teniu el material destinat a l’educador i a les famílies, amb indicacions per a realitzar l’activitat i els objectius a assolir. També s’indiquen els recursos materials i els àudios que acompanyen l’activitat.

Hem optat per no incloure un CD amb els àudios, però si que us facilitem dues playlist on podeu usar-los de manera gratuita:
Playlist Spotify: Música menuda
Playlist Soundcloud: Música menuda 

També podeu trobar més recursos al nostre blog de pedagogia musical:

La programació de continguts i activitats són el resultat de la nostra experiència amb nens de 0 a 8 anys i del treball conjunt del nostre equip de professors. 


Característiques tècniques
Mides: 29,7 x 21 cm, horizontal
Enquadernació: Revista grapada
Nombre de pàgines: 64
Editor: Musical Training Publicacions
Il·lustradora: Cèlia González
Disseny i maquetació: Marcel Frigola

Música menuda 1, Cèlia González


Títol: Música menuda 1
Autora: Cèlia González
ISMN: 979-0-9018858-0-6
Editorial: Musical Training Publicacions

P.V.P: 9,90 € IVA inclòs (digital) Comprar
P.V.P.: 14,90 € IVA inclòs (paper)
Pots comprar els nostres llibres: 
1. Per pagament amb PayPal i targeta (enviament gratuït)


2. Per tranferència bancària. Escriu-nos i et direm com
3. A les botigues de música
Presentació
Música menuda 1 forma part d’una col·leció de llibres destinats a la iniciació musical dels més menuts. En aquest llibre l’educador trobarà tot el necessari per a impartir les classes de sensibilització musical durant tot un curs escolar.

Els llibres estan organitzats en 5 unitats didàctiques: 
 • Primer trimestre: 2 unitats
 • Segon trimestre: 2 unitats 
 • Tercer trimestre: 1 unitat 

Cada unitat didàctica consta d’entre 6 i 8 fitxes d’activitat amb una triple orientació: 
 • Servir de suport a l’activitat de l’alumne a la classe. 
 • Donar a l’educador totes les pautes necessàries per a treballar les activitats a classe
 • Facilitar a les famílies informació del que es fa a l’aula i poder d’aquesta manera, recordar a casa el que el nen ja ha treballat a l’aula. 

A cada unitat trobareu fitxes per a treballar la consciència corporal, la cançó, el moviment, el ritme, la dansa, l’audició, l’expressió corporal i el llenguatge musical. 
A la banda de davant de la fitxa teniu el material destinat a l’alumne, amb il·lustracions que els alumnes poden acolorir i amb les partitures que complementen l’activitat.
A la banda de darrere de la fitxa teniu el material destinat a l’educador i a les famílies, amb indicacions per a realitzar l’activitat i els objectius a assolir. També s’indiquen els recursos materials i els àudios que acompanyen l’activitat.

Hem optat per no incloure un CD amb els àudios, però si que us facilitem dues playlist on podeu usar-los de manera gratuita:
Playlist Spotify: Música menuda
Playlist Soundcloud: Música menuda 

També podeu trobar més recursos al nostre blog de pedagogia musical:

La programació de continguts i activitats són el resultat de la nostra experiència amb nens de 0 a 8 anys i del treball conjunt del nostre equip de professors. 


Característiques tècniques
Mides: 29,7 x 21 cm, horizontal
Enquadernació: Revista grapada
Nombre de pàgines: 64
Editor: Musical Training Publicacions
Il·lustradora: Cèlia González
Disseny i maquetació: Marcel Frigola

La pedagogia de grupoCèlia González

Título: La pedagogía de grupo
Autora: Cèlia González
Editorial: Musical Training Publicacions

P.V.P.: 9,90 € IVA incluído (digital)
Mas información
Puedes comprarlo en:


Este libro es un manual completo sobre la metodología de la pedagogía de grupo aplicada a la enseñanza de un instrumento musical. 
La obra aborda esta metodología desde todos los aspectos, no solo en su fundamentación teórica, sinó también en su aplicación práctica, siendo útil tanto a los educadores que se acercan a ella por primera vez, como a los ya experimentados.
Entre sus mejores bazas está el aportar numerosos ejemplos prácticos para realizar en el aula, así como un extenso apartado de fichas de actividades.